Om att ta vara på gammalt material

Föreningen har i någon form varit verksam i drygt 20 år.

Under dessa år har vi producerat ett antal skrifter, de flesta nu slutsålda.

Häromåret hade vi anledning att gå igenom alltmöjligt "gammalt" i skåpen - vi fann en del skrift-original, en del utskrivna intervjuer som legat till grund för skrifterna, en del obegripligt material (förståss...).

Det fanns också en STOR skatt: 53 cd-skivor med intervjuer, gjorda huvudsakligen av Åke Pettersson och Rune B Axelsson, inspelade under en 20-årsperiod, omkring 1980 - 2000. (De påbörjades alltså innan föreningen var påtänkt)

Vi försöker lyssna på dem alla, med målet att så småningom publicera intressanta delar.
Så här långt finns historien om servis Intermezzo publicerad:

Vi har också planer på att redigera om och återpublicera några av skrifterna i elektronisk form, i den takt vi mäktar med.
Först ut är Bergdala Glasbruk – ett gammalt men nytt bruk, i uppdaterad form (öppnas i nytt fönster)